งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำและเทศกาลอาหารอร่อยจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2560

19 กันยายน 2560 - 23 กันยายน 2560

สถานที่จัดงาน

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่าบริเวณหน้าวัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมาร จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 ในวันที่ 19 - 23 กันยายน 2560 ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเพชรบูรณ์ ที่มีแห่งเดียวในโลก ให้คงอยู่สืบไป รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตลอดการจัดงาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางวิชาการ ขบวนแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์และทางน้ำ การแสดงแสงเสียงตำนานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ เทศกาลอาหารอร่อย และอื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0 5671 1007


Top