ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่

1 พฤศจิกายน 2560 - 5 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5325 9001, 0 5325 2557


Top