งานมหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์

3 พฤศจิกายน 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

ลำน้ำแม่กลอง บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายละเอียด

ชมขบวนแห่ 8 ชาติพันธุ์ การลอยกระทง  การประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ  การแข่งขันเรือยาวประเพณี  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมกับชมวัฒนธรรมการประกอบการอาหาร  8 ชาติพันธุ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0 3232 6016


Top