ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์

4 พฤศจิกายน 2560 - 5 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

ลำน้ำมูล หน้าที่ว่าการอำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด

ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานทางชลมารค
ขบวนพาเหรด ขบวนช้างแฟนซี
การแข่งขันเรือไม้ขนาดใหญ่ (ก.) 
ไม่เกิน 55 ฝีพาย 
การแข่งขันเรือไม้ขนาดกลาง(ข.) 
ไม่เกิน 40 ฝีพาย
การแข่งขันเรือไม้ขนาดเล็ก(ค.)
ไม่เกิน 30 ฝีพาย
การแข่งขันเรือโลหะไม่เกิน 36 ฝีพาย
การแข่งขันช้างว่ายน้ำ 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลสตึก โทรศัพท์ 0 4468 1019


Top