งานลอยกระทง

3 พฤศจิกายน 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

สวนรุกขชาติ ริมเขื่อน อำเภอเมือง และจุดชมวิวประภาคารแหลมงอบ จังหวัดตราด

รายละเอียด

การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การแสดงมหรสพ การออกร้านต่างๆ การประกวดวงดนตรีเยาวชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเทศบาลเมืองตราด กองการศึกษา โทรศัพท์ 0 3951 1043


Top