งานรักอ่าวลึก

1 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

รายละเอียด

ชมขบวนศิลปวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิม  การสาธิต  การละเล่นพื้นบ้าน  ภายใต้การจำลองบ้านเรือนในบรรยากาศวิถีชิวิตแบบดั้งเดิมของชาวอ่าวลึก
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม  ชมอาหารพื้นบ้านและช๊อปผลิตภัณฑ์พื้นเมือง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

`ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก โทรศัพท์ 0 7568 1359 `


Top