Amazing Thai Taste

8 มิถุนายน 2560 - 11 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

ณ ลานกิจกรรม สถานีแอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน

รายละเอียด

อาหารและผลไม้ไทย ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก ด้วยรสชาติที่โดดเด่น  ผสานด้วยคุณค่าทางด้านสมุนไพรจากพืชธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของความมหัศจรรย์ของอาหารและผลไม้ไทยในนาม Amazing Thai Taste

ปัจจุบัน ภาคการท่องเที่ยว ถือว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก เห็นได้จากในปี พ.ศ. 2558 รายได้จากการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 2.2 ล้านล้านบาท  ในจำนวนนี้มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 1.46 ล้านล้านบาท

โดยผลจากการสำรวจในปีที่ผ่านมา ในจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 29.8 ล้านคน จะใช้เวลาเฉลี่ยต่อทริปในไทยประมาณ 9.05 วัน ซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมสูงสุดคือการทานอาหารไทย ค่าใช้จ่ายด้านอาหารของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 3,762 บาท /คน /ทริป

ในขณะที่อาหารไทย มีความโดดเด่นและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลไม้ไทยก็เริ่มได้รับการพูดถึงและยอมรับในเรื่องของรสชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน มังคุด ฯลฯ  ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางการตลาด ทำให้อาหารและผลไม้ไทย เป็นแบรนด์สินค้าที่สร้างรายได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตอาหารและผลไม้ให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน ด้วยการทำงานร่วมกันของพันธมิตรในโครงการ Amazing Thai Taste

ซึ่งการส่งเสริม อาหาร และผลไม้ไทย ให้เป็นสินค้า Amazing ก็คาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดค่าใช้จ่ายในการทานอาหารต่อทริปประมาณ 10% การเพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้รายได้ประเทศเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 12,000 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของรายได้เหล่านี้จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และผู้ประกอบการโดยตรง ในฐานะผู้ผลิต หรือแหล่งผลิตสินค้าของ Amazing Thai Taste
ด้วยภารกิจของการส่งเสริมการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยว ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการสร้างให้อาหารไทย และผลไม้ไทย เป็นแบรนด์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างเศรษฐกิจฐานราก คือภาคเกษตรกรรมของไทยให้แข็งแกร่งตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายได้นั้นจำเป็นที่ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เรียกได้ว่าทุก Touch Points ใน Tourism Value Chain เข้ามาทำงานในรูปแบบของประชารัฐในการขับเคลื่อนภายใต้ทิศทางเดียวกัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน ผลึกกำลังเตรียมจัดงานมหกรรมอาหาร Amazing Thai Taste Festival ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 สนามหน้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสัน กรุงเทพมหานคร ภายในมีกิจกรรมมากมาย อาทิ Street Food to Royal Cuisine ที่มีชื่อเสียง, ร้านอาหาร Local Food ที่ได้รับรางวัลสุขใจชวนชิม, การออกบูธจากผู้ประกอบการในเครือข่ายประชารัฐ, การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน/นักร้องชื่อดัง การสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดัง และอื่นๆ อีกมากมาย จะมีการแถลงข่าวในวันที่ 1 มิ.ย.60 ณ Thaifex แล้วพบกันนะคะ ....พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TAT Contact Center 1672 www.amazingthaitaste.com


Top