งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560

24 มิถุนายน 2560 - 26 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

รายละเอียด

กำหนดการ...

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
เวลา 03.00 น. - พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา 04.00 น. - พิธีเปิดพระอุปคุต 
เวลา 06.00 น. - พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ 
เวลา 08.30 น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน 

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560
เวลา 09.30 น. - ขบวนแห่พร้อมกันหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
เวลา 10.00 น. - พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
ประจำปี 2560
เวลา 13.00 น. - ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง
เวลา 15.00 น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวสสันดร ณ บ้านเจ้าพ่อกวน
                - พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย) พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย
เวลา 19.00 น. - พิธีเจริญพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย 

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
เวลา 04.00 น. - พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ วัดโพนชัย
                 - ชมขบวนแห่ต้นกัณฑ์เทศน์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานเลย โทร. 0 4281 2812 (ทุกวัน ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) เพจ ททท.สำนักงานเลย


Top