งานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด

1 พฤษภาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณบ้านท่าจอด จ. ตราด

รายละเอียด

 การประกวดรถขบวนแห่ผลไม้ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน การจำหน่ายผลไม้ของจังหวัดตราด เช่น ระกำ เงาะ ทุเรียน มังคุด สับปะรดฯลฯ ประกวดสุนัขพันธ์ไทยหลังอาน  มหรสพการแสดง ดนตรี ทัวร์ชมสวนผลไม้
 หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับผลผลิตออก ปกติปลายเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานตราด ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดตราด (039) 511-282 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด (039) 511-008 เบอร์โทร +66 3959 7259-60 เว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org


Top