ประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2560

21 พฤษภาคม 2560 - 27 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

พิธีสวดสมโภชบูชาเสาอินทขีล ใส่ขันดอก สรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า ไหว้พระพุทธอัฎฐารส สรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

`ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์0 5324 8604, 0 5324 8605 `


Top