เทศกาลอาหารสองทะเล

24 พฤษภาคม 2560 - 1 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

`สระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา `

รายละเอียด

การออกร้านจำหน่ายอาหารทะเล และอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

`เทศบาลนครสงขลา โทรศัพท์ 0 7431 1387, 0 7431 1015 `


Top