งานมหกรรมไก่ฆอและ ภาคใต้ ประจำปี 2560 มและงานมหกรรอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

22 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี ถนนยะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีและ ลานศิลปวัฒนธรรมและลานอเนกประสงค์ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด

เลือกชิม เลือกซื้อ อาหารพื้นเมือง อาทิ ไก่ฆอและ โรตีจานา โรตีปาแย โรตีกรอบ เลือกซื้อสินค้า OTOP และอาหารสะอาดรสชาติอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ของเมืองปัตตานี การแสดงดิเกร์ฮูลู ดนตรีพื้นเมืองโดยศิลปินแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองสวัสดิการและสังคม สนง.เทศบาลเมืองปัตตานี โทรศัพท์ 0 7333 5918, 0 7334 9707


Top