งานวันสุนทรภู่

26 มิถุนายน 2560 - 26 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายละเอียด

มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์สุนทรภู่ มีการจัดนิทรรศการผลงานของสุนทรภู่ การแสดงละครในวรรณกรรมของสุนทรภู่ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

`สำนักงานเทศบาลสุนทรภู่ โทรศัพท์ 0 3863 8964`


Top