งานย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก “ตักบาตรดอกเข้าพรรษา”

8 กรกฎาคม 2560 - 10 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

รายละเอียด

                                 กำหนดการ
งานย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก “ตักบาตรดอกเข้าพรรษา” จังหวัดสระบุรี  ประจำปี  2560 ณ  วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่  7-9 กรกฎาคม  2560
                            *****************
วันศุกร์ที่  7  กรกฎาคม  2560
1.  พิธีถวายเทียนพรรษา  จังหวัดสระบุรี  90  ต้น
เวลา  08.30  น. -   หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  ข้าราชการ  พนักงาน  แขกผู้รับเชิญ  
 และเจ้าภาพเทียนพรรษา จังหวัดสระบุรี  พร้อมกัน  ณ  วัดพระพุทธฉาย  อำเภอเมืองสระบุรี 
เวลา 10.00 น. -   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานในพิธีเดินทางมาถึง  ณ  ศาลาการเปรียญ 
 วัดพระพุทธฉาย  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
-   ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-   ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
-   ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล
-   ประธานพระสงฆ์ให้ศีล
-   ประธานในพิธีนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษา  จังหวัดสระบุรี
-   พระสงฆ์อนุโมทนา
-   ประธานในพิธีกรวดน้ำ  รับพร
-   ผู้ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเพล
-   ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารการแต่งกายชุดโทนสีขาว  ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ
2.   กิจกรรมนิทรรศการ  
เวลา  10.30  น. -   จัดแสดงนิทรรศการดอกเข้าพรรษา การตกแต่งสวนดอกเข้าพรรษา การแสดงของดี ของเด่น แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี (บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ)
3.  พิธีเปิด
เวลา  13.00  น. -   รายงานตัวพร้อมขบวนรถที่ส่งเข้าร่วมงานฯ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ  
เวลา  14.00  น. -   มวลชนที่เข้าร่วมพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ  และร่วมชมขบวนฯ  พร้อมกันบริเวณ  
เวลา  14.30  น. -   ขบวนพยุหยาตรา , ขบวนเจ้าเมืองสระบุรี , ขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน
และขบวนเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี  และขบวนรถบุปผชาติและขบวนวัฒนธรรม  เคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ  เข้าสู่ถนนสายคู่ (เลนกลาง)
เวลา 15.00 น. -   ขบวนแรกเคลื่อนผ่านกองอำนวยการ
-   ขบวนสุดท้ายเคลื่อนผ่านกองอำนวยการ
เวลา 16.45 น. -   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงปะรำพิธี
เวลา 17.00 น. -   พิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ฯ  
-   ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป
-   ขบวนพระสงฆ์  (เพื่อให้ประธานและประชาชนตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ)
-   พระสงฆ์ลงจากมณฑป
-   พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีล้างเท้าพระ
เวลา  19.00  น. -   การแสดงการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงวัฒนธรรม
เวลา  22.00   น. -   ปิดงานหมายเหตุการแต่งกาย  เสื้อผ้าไทยลายดอกเข้าพรรษา  หรือเสื้อผ้าไทย

วันเสาร์ที่  8  กรกฎาคม   ๒๕๖๐
1.   การแสดงสินค้า  OTOP  และการแข่งขันกีฬา
เวลา  08.30  น. -   การแสดงสินค้าหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เวลา  19.00  น. -   การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3 คน
2.   พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและล้างเท้าพระ  (รอบเช้า)
เวลา  09.00  น. -   ตักบาตรดอกเข้าพรรษา
-   พระสงฆ์นำดอกไม้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
-   พระสงฆ์ลงจากมณฑป  พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีล้างเท้าพระ
3.   กิจกรรมนิทรรศการ  
เวลา  10.30  น. -   จัดแสดงนิทรรศการดอกเข้าพรรษา การตกแต่งสวนดอกเข้าพรรษา การแสดงของดี ของเด่น แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี (บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ)
4.   พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและล้างเท้าพระ  (รอบบ่าย)
เวลา  15.00  น. -   ตักบาตรดอกเข้าพรรษา
-   พระสงฆ์นำดอกไม้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
-   พระสงฆ์ลงจากมณฑป  พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีล้างเท้าพระ
เวลา  19.00  น. -   การแสดงการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงวัฒนธรรม
เวลา  22.00  น. -   ปิดงาน

วันอาทิตย์ที่  9  กรกฎาคม  ๒๕60
1.   การแสดงสินค้า  OTOP  และการแข่งขันกีฬา
เวลา  08.30  น. -   การแสดงสินค้าหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  
เวลา  19.00  น. -   การแข่งขันบาสเกตบอล  3 คน
2.   พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและล้างเท้าพระ  (รอบเช้า)
เวลา  09.00  น. -   ตักบาตรดอกเข้าพรรษา
-   พระสงฆ์นำดอกไม้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
-   พระสงฆ์ลงจากมณฑป  พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีล้างเท้าพระ
3.   กิจกรรมนิทรรศการ  
เวลา  10.30  น. -   จัดแสดงนิทรรศการดอกเข้าพรรษา การตกแต่งสวนดอกเข้าพรรษา การแสดงของดี ของเด่น แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี (บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ)
4.   พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและล้างเท้าพระ  (รอบบ่าย)
เวลา  15.00  น. - ตักบาตรดอกเข้าพรรษา
- พระสงฆ์นำดอกไม้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
- พระสงฆ์ลงจากมณฑป  พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีล้างเท้าพระ
เวลา  19.00  น. - การแสดงการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงวัฒนธรรม
เวลา  22.00  น. - ปิดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

`ททท.สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0 3677 0096 - 7`


Top