ททท. พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม จับมือ พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ มูลนิธิอีโคอัลฟ์ ผนึกกำลังแก้ปัญหาขยะในทะเลเปิดตัวโครงการ UPCYCLING THE OCEANS,THAILAND

25 มกราคม 2560 - 29 มกราคม 2560

สถานที่จัดงาน

พื้นที่เป้าหมายในการจัดเก็บขยะในทะเลไทยของโครงการ UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND ได้แก่ ฝั่งทะเลตะวันออก (เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง) ฝั่งทะเลอ่าวไทย (เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และ ฝั่งทะเลอันดามัน (จังหวัดภูเก็ต)

รายละเอียด

  นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ททท. ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ เปิดตัวโครงการ “UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND”  ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย รวมถึงพื้นที่ชายฝั่งและหมู่เกาะที่เกี่ยวเนื่องในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ในฐานะจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย รวมถึงพื้นที่ชายฝั่งและหมู่เกาะที่เกี่ยวเนื่องอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักแก่นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรักษาสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคม เพื่อให้เกิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน

                   โครงการ “UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND”  จะเน้นไปที่การให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร เกี่ยวกับการเก็บขยะจากท้องทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง รวมถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อนำขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่เป้าหมายในการจัดเก็บขยะในทะเลไทยของโครงการ UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND ได้แก่ ฝั่งทะเลตะวันออก (เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง) ฝั่งทะเลอ่าวไทย (เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และ ฝั่งทะเลอันดามัน (จังหวัดภูเก็ต) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ ซึ่งคาดหวังว่า โครงการ UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND จะเป็นการขับเคลื่อนที่นำไปสู่การลดปริมาณขยะในทะเลไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

                   นายยุทธศักดิ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการ “UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND”  แล้ว ททท. ยังมีโครงการที่มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคมด้านอื่น ๆ อีก อาทิ

                   โครงการ Thailand Tourism Awards  เป็นโครงการที่แสดงเจตนารมณ์ของ ททท. ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ที่จะคัดสรรผลงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  ในสาขาต่างๆที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  การมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งมาตรฐานคุณภาพที่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ มาเป็นสินค้าท่องเที่ยวหลักในการส่งเสริมการ ตลาด  และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน  โดยโครงการ Thailand Tourism Awards  มี “รางวัลกินรี” เป็นสัญลักษณ์รางวัลอันทรงคุณค่า ถือเป็นเครื่องหมายประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศ (Tourism Accreditation) ที่สร้าง ความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ทั้งนี้  ททท. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมากว่า 20 ปี โดยในปีนี้กำหนดมอบรางวัลครั้งที่ 11 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก

                   การสนับสนุนกิจกรรม Trash Hero Thailand  โดย ททท. ร่วมมือกับผู้แทนจากกลุ่ม Trash Hero Thailand จัดกิจกรรม Trash Hero ร่วมเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสะอาด ปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลให้ดูสวยงาม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว  โดยกลุ่ม Trash Hero Thailand เป็นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2556 ที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มนักธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านค้าตลอดจนครูสอนดำน้ำ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาจัดกิจกรรมเก็บขยะ ตามชายหาดและแหล่งท่องเที่ยว ทั้งบนบก    บนเกาะ และในทะเล

                   กิจกรรม “ถังขยะให้โชค : lucky Bin” ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 25–29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นงานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งใหญ่ประจำปีของ ททท. ทั้งนี้ คณะทำงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม ความสะอาดและรักษาบรรยากาศที่ดีในการจัดงาน จึงกำหนดจัดกิจกรรมเชิงจิตอาสา Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อสร้างวัฒนธรรมรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง  สร้างระบบการจัดการขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งนี้ จึงได้จัดจุดทิ้งขยะสำหรับผู้ร่วมงานที่ประตูทางออก 3 จุด เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลจัดเก็บ และขนส่งไปทำลายทิ้ง ผู้เข้าชมงานนำสามารถขยะมาทิ้งบริเวณคัดแยกขยะที่จุดกิจกรรม และจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก รวมถึงร่วมลุ้นรางวัลพิเศษต่างๆ  นอกจากนี้ ภายในงาน ททท. รณรงค์ให้ใช้วัสดุภาชนะใส่อาหารที่ทำจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติจาก SCG และ ททท. ยังประสานบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มารับซื้อน้ำมันที่ใช้งานแล้วจากจากพ่อค้าแม่ค้าในงาน กลับไปทำเป็นน้ำมัน “ไบโอดีเซล” กลับมาใช้เป็นพลังงานต่อไป

 นายยุทธศักดิ์  กล่าวตอนท้ายว่า “การดูแลสิ่งแวดล้อมถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ ททท. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิด 7 Greens ของ ททท.  และยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนในการสร้างสรรค์กิจกรรม CSR  ซึ่งเป็นนโยบายขององค์กรอีกด้วย”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500 ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672


Top