ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอสวนผึ้ง ครั้งที่ 38

1 กรกฎาคม 2560 - 9 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

หน้าเทศบาลตำบลชัฏป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

รายละเอียด

ชมการประกวดรถบุปผชาติ ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์, ชมขบวนแห่เทียนพรรษาของวัดต่าง ๆ ในเขต อ.สวนผึ้ง และใกล้เคียง, ร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายวัด, นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา, การประกวดร้องเพลงถึงพ่อ, การจำหน่ายสินค้า OTOP และคาราวานสินค้าราคาถูก 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสิริลักษมณ์ เพ่งสวัสดิ์ เทศบาลตำบลชัฏป่าหวาย โทร. 087 063 6826


Top