Colourful Mask สีสันนครแห่งหน้ากาก

23 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

ณ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

รายละเอียด

วันศุกร์ 23 มิถุนายน2560

เวลา 16.30 น.-18.30 น. - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Colourful Mask เลย... สีสันนครแห่งหน้ากาก
ณ บริเวณถนนศรีเชียงคาน และ บริเวณถนนคนเดินชายโขง ช่วงระหว่างวัดศรีคุณเมืองถึงวัดท่าครก

วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30 น.-10.00 น. -  พิธีกรประชาสัมพันธ์การจัดงาน และเปิดกิจกรรมใส่ชุดผีตาโขนเพื่อถ่ายภาพ 3D

เวลา 10.00 น.-11.00 น. -  พิธีกรกล่าวเปิดตัวเมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดเลย 2560

                                    : Colourful Mask สีสันนครแห่งหน้ากาก และกิจกรรมในงาน พร้อมการแสดงต้อนรับชุด “ทรรศนาหรรษาผีตาโขน” เริ่มเปิดตัวการวาดหน้ากากจากศิลปิน 4 ภาค

เวลา 11.00-12.00 น.     - เปิดกิจกรรม DIY วาดหน้ากาก ร่วมกับศิลปิน

เวลา 12.30-13.00 น.     -  เปิดกิจกรรมตกแต่งระบายสี Pop up Card

เวลา 13.00-14.00 น.     - กิจกรรมการวาดหน้ากากจากศิลปิน 4 ภาค

เวลา 14.15-14.25 น.     - พิธีกร กล่าวนำเรื่องราวของชุดการแสดง และเริ่มการแสดงชุด “ทัศนาหรรษาผีตาโขน”

เวลา 14.30-15.00 น.     - เปิดกิจกรรม DIY วาดหน้ากาก ร่วมกับศิลปิน

เวลา 16.20-16.25 น.     - พิธีกร กล่าวนำเรื่องราวของชุดการแสดง และเริ่มการแสดงชุด “ถวยแถน”

*เวลา 08.30-16.30 น. - กิจกรรมใส่ชุดผีตาโขนโพสท่าถ่ายรูปกับภาพวาด 3 มิติ


วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560
เวลา 10.00 น.-11.00 น. - พิธีกรกล่าวเปิดตัวเมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดเลย 2560
                                   : Colourful Mask สีสันนครแห่งหน้ากาก และกิจกรรมในงาน พร้อมการแสดงต้อนรับชุด “ทรรศนาหรรษาผีตาโขน” เริ่มเปิดตัวการวาดหน้ากากจากศิลปิน 4 ภาค

เวลา 11.00-12.00 น.     - เปิดกิจกรรม DIY วาดหน้ากาก ร่วมกับศิลปิน

เวลา 12.30-13.00 น.     - เปิดกิจกรรมตกแต่ง ระบายสีPop up Card

เวลา 13.00-14.00 น.     - กิจกรรมการวาดหน้ากากจากศิลปิน 4 ภาค

เวลา 14.15-14.25 น.     - พิธีกร กล่าวนำเรื่องราวของชุดการแสดง และเริ่มการแสดงชุด “ทัศนาหรรษาผีตาโขน”

เวลา 14.30-15.00 น.     - เปิดกิจกรรม DIY วาดหน้ากาก ร่วมกับศิลปิน

เวลา 16.20-16.25 น.     - พิธีกร กล่าวนำเรื่องราวของชุดการแสดง และเริ่มการแสดงชุด “ถวยแถน”

*เวลา 10.00-16.30 น.  - กิจกรรมใส่ชุดผีตาโขนโพสท่าถ่ายรูปกับภาพวาด 3 มิติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเลย เบอร์โทร 0 4281 2812


Top