ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้)

8 กรกฎาคม 2560 - 9 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ณ วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียด

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8) วันอาสาฬหบูชา
07.00 น.  – พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่วัดจินดามณี
09.00 น.  – พระภิกษุสามเณร 40 รูป รับทักษิณานุประทาน
09.30 น.  – พระภิกษุสามเณรรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง 40 รูป ณ ลานวัดจินดามณี
15.00 น.  – กิจกรรมคั่วข้าวตอก ร้อยดอกไม้ของผู้สูงอายุ
17.00 น.  – ตีกลองแฉะ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม
18.00 น.  – ประธานในพิธีพร้อมคณะเดินทางถึงวันจินดามณี และเข้าสู่ศาลาการเปรียญ / ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่กล่าวบูชาพระรัตนตรัย / กราบพระรัตนตรัย / พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ / เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล 5 / ประธานสงฆ์ให้ศีล, ถวายเครื่องไทยธรรม / ประธานสงฆ์อนุโมทนา / ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร / กราบพระรัตนตรัย / ประธานพิธี จุดเทียนประทีปโคมไฟ / ตั้งขบวนและเคลื่อนขบวนไปยังพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้ง (วัดกลางธนรินทร์) / ตลอดทางสวดบทบารมี 30 ทัศ / ถึงพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้ง เข้านั่งยังสถานที่ / ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวคำบูชาวันอาสาฬหบูชา / ตั้งขบวนพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ฯ ๓ รอบ สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ / ครบแล้วเข้านั่งยังสถานที่ / ประธานฝ่ายสงฆ์อนุโมทนา พระสงฆ์ให้พร / ทุกท่านรับพร กราบพะรัตนตรัย / เสร็จพิธี

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 (แรม 1 ค่ำเดือน 8) วันอาสาฬหบูชา
07.00 น.  – พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษาที่ วัดจินดามณี
10.19 น.  – พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ จำนวน 16 รูป เจริญพระพุทธมนต์ / ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล / พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ จำนวน 16 รูป เจริญพระพุทธมนต์ / ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา พระสงฆ์ให้พร
11.00 น.  – ถวายพัตรหารเพลพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ พร้อมพระภิกษุสามเณร / อุบาสก อุบาสิกา พร้อมนักเรียน สวดบารมี 30 ทัศ / ผู้ว่าราชการสิงห์บุรี พร้อมคณะ และพี่น้องประชาชนร่วมรับประธานอาหารกลางวัน
12.30 น.  – ตั้งขวนแห่ ไปรับเทียนประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ  ที่อำเภอพรหมบุรี
13.00 น.  – พระสงฆ์ 7 วัด พร้อมยังศาลาการเปรียญ / ผู้ว่าราชการสิงห์บุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล / ผู้ว่าราชการสิงห์บุรี กล่าวนำถวายเทียนจำนำพรรษา / ผู้ว่าราชการสิงห์บุรี พร้อมคณะ ถวายเทียนประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯแด่วัดจินดามณี / ผู้ว่าราชการสิงห์บุรีถวายเทียนจำนำพรรษา แด่พระภิกษุ ๗ วัด พระสงฆ์อนุโมทนา พระสงฆ์ให้พร / คณะผู้ว่าราชการสิงห์บุรี ร่วมชมการแสดงและสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง / ชมนิทรรศการ เครื่องมือประกอบอาชีพของชาวลาวเวียงจันทร์ ในสมัยอดีต / ตีกลองแฉะ เชิญชวนทุกท่านมายังสถานที่เปิดงาน / คณะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการ ประชาชน มาพร้อมยังสถานที่เปิดงานฯ / ชมการแสดงรำมวยไทย ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง / ชมการเต้นบาสโลปชาวลาวเวียง / นายอำเภอพรหมบุรีกล่าวต้อนรับ / วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน / ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวเปิดงาน และลั่นฆ้อง 3 ครั้ง / ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะส่วนราชการ และประชาชนตั้งแถวเตรียมใส่บาตรดอกไม้ / เปิดเพลงสรรเสริญพระรัตนตรัย / พระสงฆ์จำนาน 89 รูป รับบิณฑบาต ถวายเป็นราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 / เสร็จพิธี

หมายเหตุ        
8 กรกฎาคม 2560 : แต่งกายชุดสีขาว
9 กรกฎาคม 2560 : แต่งกายผ้าซิ่นตีนจก / ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7 ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น.


Top