ตามรอยศรัทธา มหาราชา

29 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2560

สถานที่จัดงาน

ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายละเอียด

ปรากฏการณ์ครั้งแรกในจังหวัดลำปาง
กับการนำเสนอการเชื่อมโยงความเป็นไทยด้วยเอกลักษณ์พื้นถิ่นที่โดดเด่นด้วยความศรัทธา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญร่วมน้อมรฤกในพระมหากรุณาธิคุณและคุณาปการแห่งบูรพ-มหากษัตริยาธิราชของไทย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงมีพระราชศรัทธา ในบวรพระพุทธศาสนา กับกิจกรรม ตามรอยศรัทธามหากุศล รฤกในองค์มหาราชา รัชกาลที่ 9 ณ เขลางค์อริยะนครแห่งล้านนา ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2560 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดลำปางในการเชิญกลุ่มเป้าหมายร่วมเสพสุนทรีย์แห่งศรัทธา อย่างอิ่มบุญอิ่มใจภายใต้ศิลปกรรมของพุทธศาสนสถานอันงดงามแห่งนครลำปาง “วัดพระแก้วดอนเต้าสุดาชาราม”  อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยปรากฏการณ์ใหม่แห่งการแสดง แสง สี เสียง แบบร่วมสมัยที่ร้อยเรียงการเล่าเรื่อง “เขลางค์อริยะนคร” ประกอบสื่อมัลติมีเดีย ร่วมกับการขับขานและบรรเลงดนตรีของศิลปิน นักร้อง นักดนตรีร่วมสมัยทั้งพื้นเมืองและระดับอาเซียนโดยวงดนตรี Chamber Orchestra ร่วมกับวงดนตรีไทยร่วมสมัยชั้นนำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ “วงฟองน้ำ” และการแสดงโขนรามเกียรติ์สุดอลังการ ชุด ท้าวมาลีวราชว่าความ พร้อมศิลปินรับเชิญต่าง ๆ มากมาย อาทิ คุณโก้ Mr.saxman / คุณกิตตินันท์ ชินสำราญ จาก The Voice Thailand / อ.ภานุทัต อภิชนาธง(ครูแอ๊ดหน้อย นาคทันต์/พิณเปี๊ยะ) ศิลปินพื้นเมือง / คุณศรวณีย์ พรพิทักษ์พงศ์ จากวงสวนพลู / ศิลปินดนตรีสากล 3 พี่น้อง วง V-TRIO ซึ่งได้รับทุนจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 29 กันยายน 2560 และ คิว วงฟลัวร์ (Flure) ในวันที่ 30 กันยายน 2560

วันที่ 29 กันยายน 2560
17.00 น. : - สื่อมวลชนลงทะเบียน
18.30 น. : - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
18.35 น. : - ประธานเดินชมกิจกรรมภายในบริเวณงาน เช่น กาดตองตึง สาธิตเขียนเซรามิก (ลายตราไก่)                   
                   การทอผ้าพื้นเมือง การประดิษฐ์โคมแขวน และร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ        
18.55 น. : - พิธีกรประกาศเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้านั่งประจำที่ร่วมพิธีเปิดงาน
19.00 น. :     - พิธีกรเชิญผู้แทน ททท. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
        - พิธีกรเชิญประธานกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงาน
19.10 น. : - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
19.15 น. : - พิธีกรกล่าวเชิญชมการแสดง ชุด ตามรอยศรัทธา มหาราชา “เขลางค์อริยะนคร”
21.00 น. : - จบการแสดง

วันที่ 30 กันยายน 2560
17.00 น. : - เปิดตลาด (กาดตองตึง) สาธิตเขียนเซรามิก (ลายตราไก่) การทอผ้าพื้นเมือง
                   การประดิษฐ์โคมแขวน และร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ        
19.00 น. : - เชิญชมการแสดงช่วงที่ 1
                       “บรรเลงเพลงเปิดการแสดง โดยวงฟองน้ำ” 
                - เชิญชมการแสดงช่วงที่ 2
                        “เขลางค์อริยะนครแห่งล้านนา เรืองรุ่งด้วยพุทธศาสนามานับสหัสวรรษ”
                 - เชิญชมการแสดงช่วงที่ 3
                        “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของบูรพกษัตริยาธิราช”
         - เชิญชมการแสดงช่วงที่ 4
                        “อุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนชาวสยาม”
         - เชิญชมการแสดงช่วงที่ 5
                       “วงฟองน้ำ วงดนตรีไทยร่วมสมัยแห่งยุครัตนโกสินทร์”
         - เชิญชมการแสดงช่วงที่ 6
                       “ด้วยธรรมแห่งมหาธรรมิกราชาทรงดำรงค์ไว้ซึ่งความยุติธรรม”
         - เชิญชมการแสดงช่วงที่ 7
                       “ทวยราษฏร์เป็นสุขสวัสดีใต้ร่วมพระบารมีจักรีวงศ์”
         - เชิญชมการแสดงช่วงที่ 8
                       “Finale”
21.00 น. : จบการแสดง
หมายเหตุ - กำหนดการอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
        - การแต่งกาย : แต่งกายสุภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท สำนักงานลำปาง โทร 054 -222-214


Top