งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9

1 ธันวาคม 2560 - 10 ธันวาคม 2560

สถานที่จัดงาน

สวนรมณีย์ และศาลาพุฒ-จันทน์ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์
งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ครั้งที่ 30
-------------------------------------
ททท. ร่วมกับ มูลนิธิสวนหลวง ร.9 กำหนดจัด “งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9”
กิจกรรม “วัฒนธรรมเรืองรอง วิถีถิ่น วิถีไทย” 
ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2560
วันธรรมดา เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันหยุดราชการ  เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา10.00 - 19.00 น.
บริเวณสวนรมณีย์ และศาลาพุฒ-จันทน์

กิจกรรม
1 กิจกรรมตลาดบก เป็นการนำเสนอในรูปแบบของการสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้านและอาหารไทยที่มีชื่อสัยงและหาชิมได้ยาก พร้อมการก่อสร้างและตกแต่งบรรยากาศย้อนยุคแบบไทยๆ โดยมีกิจกรรมสาธิตต่างๆ ดังนี้
การสาธิตหัตกรรมพื้นบ้านของไทยและการทำอาหารไทย จำนวน 15 รายการ
สาธิตการประดิษฐ์เครื่องหอม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใต้
สาธิตการตัดพวงมโหตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใต้
สาธิตการแกะสลักผลไม้และการทำขนมไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใต้
สาธิตการร้อยมาลัยและการประดิษฐ์งานใบตอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใต้
สาธิตการวาดลายหัวโขน จากครูประทีป รอดภัย (ช่างทำหัวโขน)
สาธิตการทำบาติกน้ำเต้าหู้ จากจังหวัดลพบุรี
สาธิตหัตถกรรมเชือกถัก จ.นครสวรรค์
สาธิตกลุ่มมีดอรัญญิก วินัย รวยเจริญ จ.พระนครศรีอยุธยา
สาธิตการทำเครื่องหนังบ้านเขาแรด ร้านเครื่องหนังบ้านเขาแรด จ.ชุมพร
สาธิตการทำเครื่องประดับจากกะลา ร้านกะลาตาคลี จ.นครสวรรค์
สาธิตการทำน้ำพริก ร้านปลาร้าสับ จ.นครสวรรค์
สาธิตการทำข้าวแช่ ร้านข้าวแช่แม่เล็ก สกิดใจ จ.เพชรบุรี
สาธิตการทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอม จ.พระนครศรีอยุธยา
สาธิตกลุ่มทอผ้าซองเก็ตมลายูกี่โบราณ บ้านสุเหร่าทางควาย กรุงเทพมหานคร
สาธิตการทำ “เสือ...กก” กรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรม DIYเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมทำ และสามารถนำกลับเป็นเป็นของที่ระลึก ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากะลา จากกลุ่มออมสินกะลา โดยมีจำนวนวันละ 100 ชิ้น

การจำหน่ายอาหาร
1. ต้นหอมน้ำปลาหวาน จ.สมุทรปราการ
2. น้ำสมุนไพรเรนโบว์ จ.นครปฐม
3. น้ำพริกหนุ่มแม่ลัด จ.ลำพูน
4. ขนมไทยแม่แฉล้ม จ.พระนครศรีอยุธยา
5. ต้มโคล้งปลาย่างกาบมะพร้าว กรุงเทพมหานคร
6. ครัวทะเลแม่กลอง จ.สมุทรสาคร
7. ก๋วยเตี๋ยวผัดไทสุโชทัยบ้านนา จ.สุโขทัย
8. อาหารเหนือป้าต่วม จ.แพร่
9. ไก่ย่างเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
10. ข้าวเม่าข้าวหอมแม่บัวไข จ.บึงกาฬ
11. ไส้กรอกอีสาน จ.หนองคาย
12. ข้าวแกงป้าพร จ.นครนายก
13. กาแฟโกปี๊บ้านทองอินทร์ จ.ประจวบคิรีขันธ์
14. หมูสวรรค์ แม่สมควร จ.นครสวรรค์
15. น้ำองุ่นภิรมย์ จ.นครราชสีมา
16. ครัวผักหวานป้าน้อย จ.สระบุรี
17. ไก่ตุ๊ก ไก่ทอดสมุนไพร จ.พระนครศรีอยุธยา

2 กิจกรรมตลาดน้ำ โดยจำลองบรรยากาศวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำ ในรูปแบบการค้าขายสินค้าต่างๆ จำนวน 18 รายการ ดังนี้
1. เรือขายก๋วยจั๊บไก่ จ.พิษณุโลก
2. เรือขายปลาแม่ลำดวน จ.นครสวรรค์
3. เรือขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จ.พิจิตร
4. เรือขายลูกชิ้นหมูบ้านลำภู จ.นนทบุรี
5. เรือขายมะม่วงน้ำปลาหวาน กรุงเทพมหานคร
6. เรือขายปลาเส้นมังกรทอง  กรุงเทพมหานคร
7. เรือขายกล้วยตากหวานธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร
8. เรือขายสวนเกษตรอินทรีย์ จ.ชุมพร
9. เรือขายทอดมันปลากราย จ.พระนครศรีอยุธยา
10. เรือขายปลากรอบ  จ.สมุทรสาคร
11. เรือขายไชโป๊ จ.ราชบุรี
12. เรือขายยำแหนมทอด จ.นครสวรรค์
13. เรือขายขนมผูกรัก โรตีกรอบ JBL จ.สตูล
14. เรือขายร้านเมี่ยงคำลำพญา จ.นครปฐม
15. เรือขายข้าวแต๋นบุญทรัพย์ทวี จ.หนองคาย
***ทั้งนี้ ททท. ได้มีการจัดการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลภาวะ และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การรักษาความสะอาด การจัดการด้านขยะ และใช้วัสดุภาชนะจากธรรมชาติ เป็นต้น
3 การแสดงเพลงพื้นบ้าน อาทิ เพลงเรือ เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงฉ่อยทรงเครื่อง เพลงพวงมาลัย เพลงเกี่ยวข้าว ลำตัด เพลงแอ่วเคล้าซอ เพลงเหย่อยเพลงส่งเรื่อง และเพลงพิษฐาน 
4 การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ การแสดงลิเก การแสดงละครนอก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

5 การละเล่นพื้นบ้านแบบไทย (ทางบก/ทางน้ำ) ดังนี้
การละเล่นทางบก
1. มวยตับจาก
2. ปิดตาตีหม้อ
3. เรือบก
4. ตักน้ำใส่กระโหลก

การละเล่นทางน้ำ
1. มวยทะเล
2. พายกะละมัง
3. พายเรือหัวใบ้-ท้ายบอด
4. ชักกะเย่อเรือ

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนที่ ททท. รับผิดชอบ โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3490 – 94 หรือwww.tourismthailand.org/thaifest หรือTAT Contact Center 1672 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลการจัดงานฯ ทั้งหมด ได้ที่มูลนิธิสวนหลวง ร.9 โทร. 0 2328 1385 – 89
--------------------------------------
***กิจกรรมอื่นๆ ภายในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 30 
นิทรรศการวิชาการพรรณไม้
การจัดแสดงสวนหย่อมและสวนแนวตั้ง
ตลาดนัดขายต้นไม้และอุปกรณ์ทำสวน
การประกวดพรรณไม้ต่างๆ
นิทรรศการวิทยาศาสตร์
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3490 – 94 หรือ TAT Contact Center 1672


Top