งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

12 มกราคม 2561 - 20 มกราคม 2561

สถานที่จัดงาน

อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 12 - 20 มกราคม 2561

พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อฯ พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ทาง ศิลปวัฒนธรรม การประกวดธิดาพญาแล การจัดนิทรรศการต่าง ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดโทรศัพท์ 0 4482 2502 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 2098


Top