งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

3 กุมภาพันธ์ 2561 - 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน

จ.สมุทรสงคราม

รายละเอียด

ชมกิจกรรมศิลปะ วิจิตรมณเฑียร และโครงการสืบทอดงานช่างสิบหมู่สาขาศิลปไทย ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งงานศิลปะอื่นในแขนงต่างๆ นิทรรศการการเกษตร การสาธิตอาหารและขนมในบทพระราชนิพนธ์ การแสดงโขนกลางแจ้ง ซึ่งถือเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่หาชมได้ยาก ชิม ช้อปตลาดบก ตลาดน้ำภายในอุทยานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และผลไม้นานาชนิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.tourismthailand.org/thaifest หรือ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 , 0 3475 2846


Top