งานเทศกาลตรุษจีนเมืองเพชรบุรี ประจำปี 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน

ณ ถนนสุรินทรฦาชัย (ถนน 18 ) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด

ชมและชิมหมี่ซั่วกระทะยักษ์  การแสดงโชว์เชิดมังกรและสิงโตผาดโผน  สักการบูชาเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอู และเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ  เพื่อความเป็นสิริมงคล  การแสดงศิลปะจีน การแสดงจินตลีลานาฏศิลป์จีน จากเยาวชนโรงเรียนต่าง ๆ  การแสดงดนตรีและศิลปินนักร้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ณ สมาคมกีฬา จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-426-326


Top