งานตรุษจีนไชน่าทาวน์เชียงใหม่ ครั้งที่ 16

16 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดงาน

ณ ถนนข่วงเมรุ (ตรอกเหล่าโจ้ว) ถนนช้างม่อย ถนนวิชยานนท์(บริเวณตลาดวโรรส) จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

 เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน การประกวดตี๋ หมวย สวย เก่ง  การประกวด Miss China Town  การออกบูธจำหน่ายอาหารและซุ้มนิทรรศการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทร 053-248-604 หรืองานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 053-233-178


Top