งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

31 มีนาคม 2561 - 2 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด

การแสดงแสง เสียง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง”  ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องบานประตู พิธีบวงสรวงพนมรุ้งการสาธิตการวาดภาพปราสาทพนมรุ้ง การประกวดรำอัปสราตลาดนัดโบราณ และสินค้า OTOP   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6501 วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์ 0 4466 577


Top