งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง 2561

1 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน

ณ สถานีรถไฟนครลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียด

ครบรอบ 100 ปี งานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถไฟรถม้าลำปาง ซึ่งเป็นพาหนะสำคัญที่ชาวลำปางใช้สัญจรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ภายในงานมี กิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น ชมตลาดย้อนยุค (กาดหมั้ว) ชมและเลือกซื้อ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า นครลำปาง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นั่งรถม้า-รถไฟ ชมเมืองลำปาง การจัดมหกรรมอาหาร การแสดงแสง สี เสียง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย บริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ สมาคมรถม้าลำปาง โทรศัพท์ 081 881 2847 +66 5324 8604, +66 5324 8607, +66 5330 2500


Top