ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย

8 เมษายน 2561 - 12 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียด

ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย
วันที่ 8 - 12 เมษายน  2561
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมหลัก
ร่วมประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ที่ได้จัดขึ้นตามหลักฐานในศิลาจารึก “คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” ชมกิจกรรมถวายสลากภัตรและพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท ณ อุทยานพระยาลิไท, เที่ยวงานเทศกาลอาหารและกิจกรรมการแสดงดนตรี, ชมขบวนแห่วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กว่า 10 ชุมชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย โทร. 0 5567 9198


Top