มหาสงกรานต์ กรุงสุโขทัย ร้อยดวงใจ สรงน้ำพระอจนะ

13 เมษายน 2561 - 16 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน

บริเวณวัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียด

มหาสงกรานต์ กรุงสุโขทัย ร้อยดวงใจ สรงน้ำพระอจนะ
วันที่ 13-16 เมษายน  2561
บริเวณวัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมหลัก
ร่วมพิธีสรงน้ำพระอจนะ วัดศรีชุม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุโขทัยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ไทย, ชมตลาดโบราณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 5598-9


Top