คีตรัตนบรมราชานุสรณ์ ธ สถิตกลางใจราษฎร์นิรันดร์

29 พฤศจิกายน 2559 - 11 ธันวาคม 2559

สถานที่จัดงาน

ณ ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

คีตรัตนบรมราชานุสรณ์ ธ สถิตกลางใจราษฎร์นิรันดร์` ณ ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2559 ครั้งแรกของการจัดแสดงเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ถึง 7 ชิ้น ที่ทุกคนจะได้สัมผัสเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ที่ใกล้ชิดที่สุด พร้อมเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจ ร่วมเรียนรู้และร่วมเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ถูกต้องที่สุด ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตรวจทาน ปรับปรุง แก้ไขด้วยพระองค์เองเป็นเวลากว่า 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552 และขอเชิญร่วมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ในแบบฉบับที่ถูกต้องจากวงดนตรีแจ๊สชั้นนำได้ทุกวันในเวลา 18.00 - 20.00 น. บริเวณควอเทียร์ปาร์ค (ทางเชื่อมรถไฟฟ้าสถานีพร้อมพงษ์) อีกหนึ่งงานสำคัญที่ทุกคนต้องไม่พลาด เพื่อการรักษา และสืบทอด 49 บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงพระราชทาน ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติของชาติไทยสืบไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.facebook.com/KitaratFoundation


Top