เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2561

13 เมษายน 2561 - 14 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด

ขบวนแห่มหาสงกรานต์จาก 10 อำเภอจังหวัดสุพรรณบุรี, ขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ เพือให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะบูชา (ปีละ 1 ครั้ง), การประกวดเทพีสงกรานต์, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี, การแสดงดนตรีจากนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5380 , ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3552 5880, 0 3552 5867, 0 3552 5863-4


Top