งานประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี

16 เมษายน 2561 - 17 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน

ณ หาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด

งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุข ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า งานทำบุญวันไหล คือ การที่สมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านต่าง ๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย แต่ในปัจจุบันการละเล่นและประเพณี  ดั้งเดิมบางอย่างเริ่มจะสูญหายไปเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านอันดีงามไว้ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

กิจกรรมหลัก     
การประกวดพระทรายวันไหลบางแสน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันชกมวยทะเล แข่งขันแกะหอยนางรม พร้อมทั้งการจัดจำหน่ายอาหาร และสินค้าพื้นบ้าน (OTOP)    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองแสนสุข โทร. 0 3819 3500-2 ต่อ 322 หรือ ททท. สำนักงานพัทยา (ชลบุรี) 0 3842 7667, 0 3842 8750, 0 3842 3990


Top