เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช

11 เมษายน 2561 - 15 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด

เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช”จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 11-15 เมษายน 2561
ณ บริเวณถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                 ประเพณีแห่นางดานเป็นที่รู้จักและคงไว้ซึ่งประเพณีเก่าแก่ของเมืองนครศรีธรรมราชและเป็นประเพณีที่กำเนิดขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ และมีการโล้ชิงช้านอกเขตเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวของไทยโดยกิจกรรมที่สำคัญที่เป็นหัวใจหลักของานประเพณีแห่นางดานมี 3 อย่าง คือ พิธีบวงสรวงพระอิศวร การแสดงอัญเชิญพระอิศวรเพื่อประกอบ พิธีโล้ชิงช้า และการรำเสนง (สะ-เหนง)

กิจรรมหลัก
1. การแสดง แสง สี เสียง ในพิธีโล้ชิงช้า และการจัดขบวนแห่นางดานเข้าสู่บริเวณพิธีจัดงาน 
2. พิธีบวงสรวงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้า ศรีธรรมโศกราชดำเนินการโดยจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. การแสดงพื้นบ้าน อาทิ รำวงเวียนครก
4. การจำหน่ายอาหารถิ่นห้ามพลาด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 6515-6


Top