งานลอยกระทงกรุงเก่า

12 พฤศจิกายน 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559

สถานที่จัดงาน

ณ ใต้สะพานปรีธำรง ป้อมเพชรด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษฒ และด้านหน้าเจดีย์ศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

การประกวดนางนพมาศ การประกวดโคมแขวน การประกวดกระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงสินค้า


*** หมายเหตุ ** 

ยกเลิกการจัดงานหลัก มีเพียงจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มาลอยกระทงตามประเพณี งดการแสดง และมหรสพทุกชิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 3524 6076-7


Top