เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

29 มิถุนายน 2561 - 8 กรกฎาคม 2561

สถานที่จัดงาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด

การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การแสดงและการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0 4561 2545 ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770


Top