ประเพณีอัฐมีบูชา

29 พฤษภาคม 2561 - 6 มิถุนายน 2561

สถานที่จัดงาน

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียด

สำหรับอัฐมีบูชา หรือการจัดแสดงพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของวัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ยังมีการรักษาสืบทอดประเพณีนี้ไว้จะจัดให้มีการจำลองเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย โดยจะมีการสร้างพระบรมศพจำลอง ประทับนอนในปางปรินิพพาน อยู่ในโลงแก้ว โดยจะจัดประดิษฐานไว้บนศาลาการเปรียญ ตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ
จนถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 จึงได้จัดพิธีจำลองเหตุการณ์การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลอง จัดสร้างจิตกาธาน พระเมรุมาศ เหมือนจริง และมีการถวายพระเพลิงจริง ซึ่งพุทธศาสนิกชนหลายคนที่เข้าร่วมพิธี ต่างก็ร้องไห้เสียใจกับการจากไปของพระบรมศาสดา ดุจเหมือนได้เข้าเฝ้าพระบรมศพของพระบรมศาสดาจริง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่และมีการจัดพิธีแบบนี้แห่งเดียวในโลก

ชมการแสดงแสง สี เสียงและพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง ทอผ้าห่มพระธาตุ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใส่บาตรพระอสิติ กิจกรรมการแสดงบนเวที การจัดมหรสพอื่นๆ การออกร้านค้าและการละเล่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง โทร. 0-5581- 6595 ต่อ 27 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย โทร. 0-5561-6228-9 Facebook fanpage : tatsukhothaifanpage


Top