ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งพุธหรือเป็งปุ๊ด)

26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561

สถานที่จัดงาน

วัดอุปคต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งพุธหรือเป็งปุ๊ด)
วันที่จัดงาน : 26 มิถุนายน 2561
สถานที่จัดงาน : วัดอุปคต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเป็งพุธหรือเป็งปุ๊ด คือ ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในวันพุธที่พระจันทร์เต็มดวง เป็นประเพณีเก่าแก่ทางภาคเหนือจัดขึ้นทุก วันขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธ โดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใด พระภิกษุสามเณรในเมืองทุกรูปจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน โดยมี ความแตกต่างของการนับเวลาคือ ที่ จ.เชียงใหม่ จะตักบาตรคืนวันอังคารหลังเวลา 00.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่วันพุธ ในขณะ ที่ จ.เชียงราย ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จะใส่ตักบาตรในคืนวันพุธเวลา 24.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5324 8605


Top