เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง

20 มกราคม 2560 - 22 มกราคม 2560

สถานที่จัดงาน

ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

 ขบวนแห่รถประดับร่ม ขบวนนางงามขี่รถถีบกางจ้อง การออกร้านจำหน่ายการประกวดงานฝีมือหัตกรรม ขบวนแห่วัฒนธรรม การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5330 2500


Top