“มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง เสน่ห์สิริมงคลวิถีไทย ไหว้ครูกลอง`

1 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561

สถานที่จัดงาน

ณ ชุมชนตำบลเอกราช จ. อ่างทอง

รายละเอียด

“มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง เสน่ห์สิริมงคลวิถีไทย ไหว้ครูกลอง
ห้ามพลาด...........ครั้งหนึ่งในชีวิตแห่งการเป็นศิลปิน ........... ศิลปะการแสดง ควรไหว้ครูกลอง
 
          ความเป็นสิริมงคล มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ เป็นอมตะแห่งการเป็นศิลปินศิลปะการแสดงทุก ๆ สาขา ครั้งหนึ่งในชีวิตควรเข้าร่วมพิธีไหว้ครูกลอง ซึ่งถือว่ากลองเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นครูใหญ่สามารถควบคุมจังหวะศิลปะการแสดงด้วยเสียงไพเราะโด่งดัง มีอำนาจทรงพลังปลุกเร้าสะกดจิตใจของผู้ชมและผู้ฟังได้ดีที่สุด ในวิถีศิลปะการแสดงไทยใช้กลองเป็นเครื่องดนตรีโหมโรง เริ่มต้นไหว้ครูของศิลปะการแสดงทุก ๆ ครั้ง และกลองเป็นเครื่องดนตรีนำเข้าสู่การแสดงที่ยิ่งใหญ่งดงามและก้าวสู่ความการสำเร็จในอนาคต ฉะนั้น พิธีการไหว้ครูกลองจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งของผู้ที่จะประกอบอาชีพศิลปะการแสดงทุกสาขา นิสิต-นักศึกษาศิลปะการแสดงไทยทุกสาขาวิชาชีพ ศิลปินดารานักการแสดง ครั้งหนึ่งในชีวิตควรเข้าร่วมพิธีไหว้ครูกลอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอบารมี ครู-อาจารย์ กลอง ให้ท่านคุ้มครอง แคล้วคลาดปกป้องอันตราย ประทานพร สิริมงคลในอาชีพให้เจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอมตะแห่งอาชีพศิลปะการแสดงยั่งยืนตลอดไป
 
          การไหว้ครูกลองที่มีเสน่ห์มนต์ขลังดั่งเดิม ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ในประเทศไทยก็ต้องนึกถึงพิธีการไหว้ครูกลองของชุมชนเอกราช หมู่บ้านทำกลองแห่งเดียวของประเทศไทย ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 
          ในปี 2561 นี้ จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูกลองในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ชุมชนตำบลเอกราช และการจัดงาน “มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง ในวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองฯ เพื่อจำลองวิถีชุนชมเอกราชบ้านทำกลอง การแสดงประกวดกลองยาว 10 อำเภอ จัดแสดงแสง-เสียงวิถีชุมชนเอกราช การประกวดร้องเพลลูกทุ่ง จัดเทศกาลอาหารพื้นถิ่นอ่างทอง 10 อำเภอ จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางศาลากลางฯ การจัดงานไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมเอกราช เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิต วิถีไทย เสียงกลองเสียงวิถีชีวิต คนหมู่บ้านทำกลองเอกราช และร่วมพิธีมนต์ขลังเสน่ห์วิถีกลองกับกิจกรรมในการจัดงานพิธีไหว้ครูกลอง ชมขบวนแห่กลองที่ยิ่งใหญ่ การแสดงมหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ การบรรเลงดนตรีไทยชุดมหกรรมกลองสิบสองภาษา การแสดงประชันเปิงมาง รำกลองยาวมโนราห์ ระบำกลอง กระประกวดวงกลองยาว การตีกลองสะบัดชัย งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมทุกภาคการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดนิทรรศการของดีเมืองอ่างทอง กลองไทย และนานาชาติ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การจำหน่ายสินค้า OTOP งานมหกรรมอาหารอร่อย ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช โทรศัพท์ 0 3566 2201 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3552 5867, 0 3552 5880 เว็บไซต์ www.tatsuphan.net


Top