Festivals & Events
Calendar

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมายาวนาน รวมถึงการที่ดินแดนสุวรรณภูมิในอดีตมีการอพยพย้ายถิ่นของประชากร ระยะเวลาและการเคลื่อนย้ายของผู้คนทำให้เกิดการผสมผสานทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ยังคงสืบทอดจนถึงทุกวันนี้

 • 15 ธันวาคม 2560
  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
  อ่านเพิ่มเติม
 • 21 ธันวาคม 2560
  เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 27 ธันวาคม 2560
  งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561
  อ่านเพิ่มเติม
 • 28 ธันวาคม 2560
  เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่14
  อ่านเพิ่มเติม
 • 9 ธันวาคม 2560
  งานบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
  อ่านเพิ่มเติม
 • 2 ธันวาคม 2560
  “สานต่อ – ต่อยอด” กับ เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 4
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 ธันวาคม 2560
  งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9
  อ่านเพิ่มเติม
 • 26 พฤศจิกายน 2560
  งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง
  อ่านเพิ่มเติม
 • 24 พฤศจิกายน 2560
  งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
  อ่านเพิ่มเติม
 • 15 พฤศจิกายน 2560
  พิธีเปิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” “Amazing Thailand Tourism Year 2018”
  อ่านเพิ่มเติม
 • 4 พฤศจิกายน 2560
  ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์
  อ่านเพิ่มเติม
 • 3 พฤศจิกายน 2560
  ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๐
  อ่านเพิ่มเติม
 • 3 พฤศจิกายน 2560
  งานมหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์
  อ่านเพิ่มเติม
 • 3 พฤศจิกายน 2560
  ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 พฤศจิกายน 2560
  สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง “ศรัทธาวิถีแห่งสายน้ำ”
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 พฤศจิกายน 2560
  ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 พฤศจิกายน 2560
  ประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 ลอยพระประทีป หลอมรวมดวงใจ ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ ถวายอภิวาท มหาวชิราลงกรณ
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 พฤศจิกายน 2560
  งานเปิดอันดามันสวรรค์สตูล และรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล
  อ่านเพิ่มเติม
 • 19 ตุลาคม 2560
  ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 10 ตุลาคม 2560
  งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 ตุลาคม 2560
  งานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ
  อ่านเพิ่มเติม
 • 5 ตุลาคม 2560
  งานประเพณีรับบัว
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 ตุลาคม 2560
  ประเพณี บุญแห่กระธูป
  อ่านเพิ่มเติม
 • 29 กันยายน 2560
  ตามรอยศรัทธา มหาราชา
  อ่านเพิ่มเติม
 • 23 กันยายน 2560
  งานทำบุญศาลเจ้า ประจำปี 2560 และงานพิธีส่งเคราะห์ทางทะเล
  อ่านเพิ่มเติม
 • 16 กันยายน 2560
  งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี
  อ่านเพิ่มเติม
 • 14 กันยายน 2560
  งานประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 กันยายน 2560
  ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี
  อ่านเพิ่มเติม
 • 5 กันยายน 2560
  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง
  อ่านเพิ่มเติม
 • 19 สิงหาคม 2560
  มหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี
  อ่านเพิ่มเติม
 • 9 กรกฎาคม 2560
  `ถนนสายวัฒนธรรมเมือง กะทู้ จังหวัดภูเก็ต`
  อ่านเพิ่มเติม
 • 9 กรกฎาคม 2560
  ประเพณีแห่เทียนพรรษาวัดหนองกระทุ่ม
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 กรกฎาคม 2560
  งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ครั้งที่ ๘
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 กรกฎาคม 2560
  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 กรกฎาคม 2560
  งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียนพระราชทานฯ
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 กรกฎาคม 2560
  งานย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก “ตักบาตรดอกเข้าพรรษา”
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 กรกฎาคม 2560
  ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 กรกฎาคม 2560
  งานวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วัดท่าขนุน
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 กรกฎาคม 2560
  ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้)
  อ่านเพิ่มเติม
 • 7 กรกฎาคม 2560
  ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช
  อ่านเพิ่มเติม
 • 7 กรกฎาคม 2560
  งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์
  อ่านเพิ่มเติม
 • 7 กรกฎาคม 2560
  ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลห้วยกระเจา
  อ่านเพิ่มเติม
 • 7 กรกฎาคม 2560
  มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 กรกฎาคม 2560
  ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอสวนผึ้ง ครั้งที่ 38
  อ่านเพิ่มเติม
 • 24 มิถุนายน 2560
  งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย
  อ่านเพิ่มเติม
 • 23 มิถุนายน 2560
  Colourful Mask สีสันนครแห่งหน้ากาก
  อ่านเพิ่มเติม
 • 11 มิถุนายน 2560
  งานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) และการละเล่นผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 มิถุนายน 2560
  ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 มิถุนายน 2560
  งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 มิถุนายน 2560
  งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 22 พฤษภาคม 2560
  ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 21 พฤษภาคม 2560
  ประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 17 พฤษภาคม 2560
  งานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชา
  อ่านเพิ่มเติม
 • 13 พฤษภาคม 2560
  งานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 10 พฤษภาคม 2560
  งานเทศกาลวิสาขพุทธบูชา
  อ่านเพิ่มเติม
 • 10 พฤษภาคม 2560
  เทศกาลวิสาขบูชา สกลนครประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 พฤษภาคม 2560
  ประเพณีบวชนาคช้าง
  อ่านเพิ่มเติม
 • 7 พฤษภาคม 2560
  งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล
  อ่านเพิ่มเติม
 • 6 พฤษภาคม 2560
  งานวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 พฤษภาคม 2560
  งานประเพณีบุญเดือนหก
  อ่านเพิ่มเติม
 • 21 เมษายน 2560
  งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง
  อ่านเพิ่มเติม
 • 19 เมษายน 2560
  ประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว
  อ่านเพิ่มเติม
 • 18 เมษายน 2560
  ประเพณีวันไหลพัทยา – นาเกลือ และงานกองข้าวนาเกลือ
  อ่านเพิ่มเติม
 • 16 เมษายน 2560
  งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี
  อ่านเพิ่มเติม
 • 16 เมษายน 2560
  งานประเพณีแห่พญายมสงกรานต์บางพระ
  อ่านเพิ่มเติม
 • 13 เมษายน 2560
  เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 13 เมษายน 2560
  สงกรานต์กรุงเก่า ปี 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  อ่านเพิ่มเติม
 • 13 เมษายน 2560
  งานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ
  อ่านเพิ่มเติม
 • 13 เมษายน 2560
  งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้ตำบลแสงภา
  อ่านเพิ่มเติม
 • 13 เมษายน 2560
  เทศกาลสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว ปี 2560 จังหวัดนครพนม
  อ่านเพิ่มเติม
 • 13 เมษายน 2560
  สงกรานต์ ถนนข้าวโพด Corn Street Songkran Festival 2017
  อ่านเพิ่มเติม
 • 13 เมษายน 2560
  งานประเพณีสงกรานต์มอญ อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  อ่านเพิ่มเติม
 • 13 เมษายน 2560
  สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง 13-15 เมษายน 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 12 เมษายน 2560
  งานประเพณีเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สุโขทัย ประจำปี 2560 จังหวัดสุโขทัย
  อ่านเพิ่มเติม
 • 12 เมษายน 2560
  งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ สุไหงโก-ลก ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 12 เมษายน 2560
  งานสงกรานต์บางกอกใหญ่ไร้แอลกอฮอล์ ทำบุญสรงน้ำพระ 13 วัด ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 12 เมษายน 2560
  ประเพณีสงกรานต์บางลำพู
  อ่านเพิ่มเติม
 • 12 เมษายน 2560
  ประเพณีสงกรานต์เมืองน่าน ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 11 เมษายน 2560
  ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์ ออน เดอะ บีช และ ภูเก็ตไบค์วีค 2017 (Phuket Bike Week)
  อ่านเพิ่มเติม
 • 11 เมษายน 2560
  เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดาน เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านเพิ่มเติม
 • 9 เมษายน 2560
  งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ประจำปี 2560 จังหวัดลำปาง
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 เมษายน 2560
  ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 เมษายน 2560
  Amazing Songkran 2017 อัศจรรย์วันสงกรานต์
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 เมษายน 2560
  “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 7 เมษายน 2560
  ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
  อ่านเพิ่มเติม
 • 6 เมษายน 2560
  เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 5 เมษายน 2560
  งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
  อ่านเพิ่มเติม
 • 5 เมษายน 2560
  งานประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2560 จังหวัดหนองคาย
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 เมษายน 2560
  งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 เมษายน 2560
  งานประเพณีปอยส่างลอง
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 เมษายน 2560
  งานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 31 มีนาคม 2560
  สองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์
  อ่านเพิ่มเติม
 • 28 มีนาคม 2560
  งานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  อ่านเพิ่มเติม
 • 23 มีนาคม 2560
  งานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี(งานย่าโม)
  อ่านเพิ่มเติม
 • 23 มีนาคม 2560
  งานวันตราดรำลึก
  อ่านเพิ่มเติม
 • 17 มีนาคม 2560
  งานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 13
  อ่านเพิ่มเติม
 • 11 มีนาคม 2560
  งานประเพณีหกเป็นขึ้นฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง
  อ่านเพิ่มเติม
 • 4 มีนาคม 2560
  งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
  อ่านเพิ่มเติม
 • 3 มีนาคม 2560
  บุญผะเหวดร้อยเอ็ด
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 มีนาคม 2560
  ประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว)
  อ่านเพิ่มเติม
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560
  14 กุมภา สัญญารัก ขอเชิญคู่รักมาร่วมเติมความหวานในงาน “วิวาห์คาวบอย@สระบุรี ประจำปี 2560”
  อ่านเพิ่มเติม
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560
  งานแต่งงานและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง
  อ่านเพิ่มเติม
 • 13 กุมภาพันธ์ 2560
  พิธีวิวาห์ใต้สมุทรครั้งที่ 21
  อ่านเพิ่มเติม
 • 11 กุมภาพันธ์ 2560
  เทศกาลความรัก ณ เขื่อนศรีนครินทร์
  อ่านเพิ่มเติม
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560
  งานบูชาดาวนพเคราะห์ ปีระกาเรืองรอง เงินทองมากมี บารมีพร้อมพรั่ง
  อ่านเพิ่มเติม
 • 3 กุมภาพันธ์ 2560
  ตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 18
  อ่านเพิ่มเติม
 • 3 กุมภาพันธ์ 2560
  หุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น ประจา ปี2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 29 มกราคม 2560
  เทศกาลตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 28 มกราคม 2560
  เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 28 มกราคม 2560
  เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 15
  อ่านเพิ่มเติม
 • 28 มกราคม 2560
  เทศกาลตรุษจีน จังหวัดราชบุรี
  อ่านเพิ่มเติม
 • 27 มกราคม 2560
  เทศกาลตรุษจีนจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 25 มกราคม 2560
  ตรุษจีนวิถีไทย เก๋ไก๋ปีระกา 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 25 มกราคม 2560
  งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 21 มกราคม 2560
  ประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้ชื่องาน “101 ปี ศตวรรษใหม่แห่ง พลังศรัทธา ตรุษจีนปากน้ำโพ”
  อ่านเพิ่มเติม
 • 20 มกราคม 2560
  เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง
  อ่านเพิ่มเติม
 • 18 มกราคม 2560
  งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  อ่านเพิ่มเติม
 • 18 มกราคม 2560
  งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดสุพรรณบุรี
  อ่านเพิ่มเติม
 • 18 มกราคม 2560
  งานวันที่ระลึกคล้ายวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 124 ปี
  อ่านเพิ่มเติม
 • 6 มกราคม 2560
  งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 31 ธันวาคม 2559
  แสงเทียนแห่งสยาม
  อ่านเพิ่มเติม
 • 23 ธันวาคม 2559
  เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี 2559
  อ่านเพิ่มเติม
 • 10 ธันวาคม 2559
  ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2559
  อ่านเพิ่มเติม
 • 12 พฤศจิกายน 2559
  ประทีปทองส่องธารา เลิศราชาแห่งมหานที ประเพณีลอยกระทงจังหวัดตาก
  อ่านเพิ่มเติม
 • 12 พฤศจิกายน 2559
  งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2559
  อ่านเพิ่มเติม
 • 12 พฤศจิกายน 2559
  สืบสานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2559 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร
  อ่านเพิ่มเติม
 • 12 พฤศจิกายน 2559
  งานลอยกระทงกรุงเก่า
  อ่านเพิ่มเติม
 • 10 พฤศจิกายน 2559
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงลอยกระทงจังหวัดสุโขทัย
  อ่านเพิ่มเติม
 • 30 พฤศจิกายน 542
  ประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  อ่านเพิ่มเติม

 • Top